ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
کمک و همکاری مردم با نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان متضمن صلح و ارامش در کشور میگردد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 29 سنبله 1396 ساعت 16:15

صلح و ثبات نیاز هر جامعه بوده، و مردم افغانستان از اینکه حدود چهار دهه را در جنگ و خونریزی سپری کرده اند بسشتر از همه به صلح و امنیت سرتاسری در کشور می اندیشند.
در جریان دهه های اخیر مردم اینکشور به گونه های مختلف زجر کشیدند، شهید دادند، معیوب شدند و ملیون ها تن دیگر شان مجبور به ترک خانه و کاشانه ی شان گردیدند. در این میان  نیرو های شورشی مخالف دولت افغانستان در این جنگها  همیشه مردم بیگناه را هدف قرار داده و خسارات فراوان مالی و جانی را به انها به وارد کرده است.


طالبان و سایر گروه های شورشی همیشه از خانه های مسکونی در سایر نقاط افغانستان به مثابه سنگر کار گرفته و مردم را در برابر نیرو های امنیتی و دفاعی کشور سپر ساخته اند. در استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا تاکید شده است که بعد از این همه لانه ها و پناه گاه های مخالفین مسلح مورد هدف قرار میگیرند و در این راستا از هیچکونه صبر و صله رحمی کار گرفته نمیشسود.


در اینصورت ضرورت است تا مردم بخاطر تامین صلح و امنیت سرتاسری در کشور با حکومت و نیرو های امنیتی و دفاعی شان همکار شده و به مخالفین مسلح در قریه ها و دهات شان جای ندهند. مردم در این راستا میتوانند تا با دیدن تحرکات دشمن به نزیک ترین پوسته امنیتی خبر دهند و یا از شماره های که قبلا از سوی نیرو های امنیتی به  انها داده شده این نیرو ها را در جریان قرار دهند.


هر افغان مکلف است تا با دیدن اشخاص مشکوک و فعالیت های مشکوک نیرو های امنیتی و دفاعی شانرا در جریان قرار دهند. مردم باید بدانند که در جریان جنگ های تحمیلی و اعلام نا شده که از سوی استخبارات منطقوی و جهانی علیه افغانستان راه اندازی شده است خسارات هنگفتی به انها رسیده است، در جریان این جنگها نه تنها مکاتب، کلینیک های صحی، سرک ها، پلها و پلچکها  از سوی همین دشمنان ارامی افغانستان تخریب و نابود شده اند، بلکه اطفال و نو نهالان افغان از درس خواندن باز مانده و مریضان شان به وقت و زمان غرض تداوی به مراکز صحی رسیده نمیتوانند، پس لازم است تا مردم از هر طریقیکه ممکن باشد با نیرو های امنیتی و دفاعی شان کمک و همکاری نمایند.


حکومت امریکا در تطبیق این ستراتیژی مصمم است و بخاطر نابودی مخالفین مسلح از تمام امکانات نظامی کار خواهد گرفت، همچنان در این عملیات ها از طیارات و جنگنده های پیشرفته به شمول طیاره های بی 52 کار گرفته خواهد شد و تمام اهدافیکه از سوی شبکه های استخباراتی پیش از پیش تعین شده عملیات های وسیع و گسترده انجام خواهد شد.
بنا همکاری و کمک مردم با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و نیرو های امنیتی و دفاعی یک امر ضروری بوده که منجر به تامین صلح، ثبات و ارامش سراسری در کشور میگردد مردم میتوانند در صورت ورود طالبان و گروه های مخالف مسلح به نیرو های امنیتی نزدیک اطلاع داده و موضوع را با انها شریک سازند. تا باشد بعد از این گروه های مسلح مخالف زنده گی عادی و روزمره مردم را مختل نسازند.
########