ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

قدردانی از نیروهای امنیتی ودفاعی کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 18 عقرب 1396 ساعت 11:54

انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان، با توزیع تحسین نامه ها برای برخی از جنرالان ومنسوبان نیروهای امنیتی ودفاعی کشور، از کار وتلاش شبانه روزی این نیروها در راستای تأمین امنیت مردم ودفاع از تمامیت ارضی کشور، قدردانی کرد.


در این برنامه که زیر عنوان "حمایت وپشتیبانی از قوای امنیتی دفاعی کشور" روز پنجشنبه در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شده بود، شماری از جنرالان، افسران وسربازان نهادهای امنیتی ودفاعی کشور حضور یافته بودند.
جنرالان، افسران وسربازانی که در این نشست اشتراک کرده بودند تأکید کردند برای تأمین امنیت مردم ودفاع از تمامیت ارضی کشور در انجام وظایف ومسوولیت های شان مصمم تر از گذشته تلاش می کنند.
###