ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
طرح پروژه فاز دوم بند کجکی درشورای عالی اقتصادی، مورد بحث قرار گرفت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 21 قوس 1396 ساعت 16:06

شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی دیروز دوشنبه ۲۰ قوس سال روان به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد. دراین جلسه بر مطالعه ابعاد حقوقی طرح پروژه فاز دوم بند کجکی تأکید صورت گفت. اجمل عبدالرحیمزی، رییس روابط عامه وسخنگوی وزارت مالیه که روز سه شنبه دریک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، نتایج مصوبات شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی را بیان می کرد، افزود: "مردم به زودی شاهد امضای قرار داد فاز دوم بند کجکی خواهند بود." به گفته او فاز اول بند کجکی اکنون با ظرفیت۵۱ میگاوات فعالیت می کند وبا تکمیل فاز دوم این بند ظرفیت تولید انرژی برق در آن، به ۱۵۱ میگاوات خواهد رسید.

شورای عالی اقتصاد همچنان ایجاد یک مرکز پروسسس، تجارت وجلوگیری از احجار قیمتی ونیمه قیمتی را مورد تأیید قرار داده است. آقای عبدالرحیمزی گفت که امکان سنجی این مرکز قبلاً توسط وزارتخانه های مالیه ومعادن به همکاری بانک جهانی انجام شده واین وزارتخانه ها روی میکانیزم وپلان تطبیقی آن کار می کنند.
در شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصاد همچنان فیصله شده است تا کمیته ای به هدف مطالعه کیفیت کود یوریا تشکیل گردد تا در قیمت فروش واستفاده از آن تصامیم لازم روی دست گرفته شود.
###