ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
دهلیز هوایی بدیل جدید تجارت و ترانزیت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 23 قوس 1396 ساعت 12:16

تأمین راه های مواصلاتی جهت تنظیم انتقال اموال تجارتی از طریق هوا، یکی از جمله اقدامات تازه و نقطه عطف در تلاشهای رهبری کشور بخاطر رهایی از حصرترانزیتی و تقلا برای پیشرفت و انکشاف اقتصادی تلقی میگردد.
این ابتکار که برای نخسین بار به اثر توجه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حین سفر به هندوستان در سنبله 1395 به منظور بلند بردن میزان صادرات کشور با مقامات کشور هند مطرح شد، زمینه ایحاد دهلیز هوایی را موجب شد تا تجار و سرمایه داران کشور بتوانند بدون مزاحمت و اتلاف وقت اموال تجارتی شانرا به دهلی نو انتقال بدهند.


نخستین حاصل این تلاشها انتقال 60 تن محموله گیاه طبی هنگ بود که برای اولین بار از طریق دهلیز هوایی به هندوستان انتقال یافت. متعاقب آن طی 50 پرواز جداگانه به مقدار 1555 تن محموله دیگر از کابل و قندهار به هندوستان فرستاده شد.
بنا بر اظهارات  مقامات در هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان؛ سکتور خصوصی با حمایت قوی دولت افغانستان توانست در این زمینه اقدام کند و در کمتر از 5 ماه پبیش از 1500 تن میوه و گیاهان دارویی به هند صادر شود. چنانچه بر اثر برآورد ها تا کنون 20 میلیون دالر امریکایی ازین طریق برای تجار افغان منفعت در قبال داشته است.


گفته اند: " ضرورت مادر ایجاد است" ،چالشهای امنیتی و مشکلات ترانزیتی از طریق پاکستان باعث شد تا افغانستان در جستجوی راه های بدیل برای رسیدن به بحر و ارتباط با سایرکشور  ها گردد. چنانجه این تلاشها و جستجو ها زمینه های گسترده فعالیت های راه یابی به بازار های جهان را برای افغانستان با شیوه ها و طرق مختلف میسر و مهیا ساخت.


طرح راه لاجورد، مسیری که افغانستان را از طریق بندر ترکمن باشی ترکمنستان و شهر باکوی آذربایجان و منطقه تفلیس گرجستان به دریای سیاه و با گذشتن از کشور ترکیه به آبهای آزاد اروپا وصل می کند، از اقدامات دولت افغانستان در خصوص همین برنامه ها بخاطر رهایی از حصر ترانزیتی که به آن مواجه بود، محسوب می گردد. اجلاس (ریکا) و تصمامیمی که درین اجلاس اتخاذ گردید، از جمله مواردی است که به تلاشهای رهبری دولت افغانستان مبنی بر رهایی از مخمصه های ترازنیتی و تجارتی و راه یابی به بازارهای جهانی صحه می گذارد.
گسترش عرصه های نوین و متنوع پیشرفت و ترقی در وجود پروژه های کلان مانند: تاپی، کاسا 1000 ، راه لاجورد، بندر چابهار و سایر پروژهای کلان ملی، افغانستان را قادر ساخته است تا جایگاه خود را منحیث یک کشور مستقل و آزاد در خانواده بشری احراز و به تلاشهای خود در راه گسترش روبابط نیک و دوستانه با جهان همچنان ادامه داده و موفقیت های مزیدی را بدست بیاورد.