ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
دستاوردهای سه ساله حکومت توضیح داده شد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
يكشنبه 02 ميزان 1396 ساعت 14:42

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی مقام ریاست جمهوری، دریک نشست خبری امروز یکشنبه،2 میزان، دستاوردهای سه ساله حکومت وحدت ملی را به رسانه ها توضیح داد.
مرتضوی گفت که رییس جمهور، زمانی مسوولیت اداره کشور را به عهده گرفت که حکومت با 400 میلیون دالر کسربودجه، ابهام در روابط افغانستان با همکاران بین المللی و نگرانی ها ازآینده کشور متصور بود.
مرتضوی گفت:« زمانیکه حکومت وحدت ملی مسوولیت را به عهده گرفت سیاست خارجی ما باهمکاران بین المللی درهاله ای ازابهام قرار داشت. امضای پیمان استراتژیک  با ایالات متحده امریکا نشان از رابطه استراتژیک و تعریف شده افغانستان و امریکا می باشد.»


مرتضوی گفت که سیاست خارجی حکومت در 5 حلقه، با موفقیت هایی همراه بود که تعهدات جامعه جهانی در نشست های وارسا، بروکسل و اعلام استراتیژی جدید ایالات متحده امریکا، نشاندهنده موفقیت حکومت افغانستان به شمار می رود.
به گفته سخنگوی رییس جمهور، تلاش های حکومت در بخش های همکاری های منطقه ای، بین المللی، تطبیق حاکمیت قانون، اصلاحات و مبارزه با فساد سبب شد تا جایگاه افغانستان در سطح ملی و بین المللی برجسته شود.


مرتضوی افزود:« حکومت وحدت ملی فرهنگ نوینی را درعرصه حکومت داری بنا نهاد که مبنای آن قانون اساسی، پاسخگویی، شفافیت و کارجمعی در راستای نهاد سازی می باشد. مبارزه علیه فساد اداری از شعار به عمل بدل شد. مرکز عدلی و قضایی درهمین راستا شکل گرفت و طرح استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد نیزدر حال نهایی شدن است.»


سخنگوی رئیس جمهور افزود که بر اساس پلان چهار ساله، قوای هوایی افغانستان با سرمایه گذاری به ارزش ۶ میلیارد دالر تجهیزمی گردد و تا ختم سال ۲۰۲۱ به تعداد ۱۵۹ چرخ بال بلک هاک به نیروهای هوایی تحویل داده خواهد شد.
تنفیذ قانون حق دسترسی به اطلاعات و عفو جرایم مالیاتی رسانه های چاپی وصوتی، توشیع قوانین مهم، تقویت روابط با شورای ملی، اتخاذ تصمامیم بزرگ  ملی به گونه دسته جمعی، توسعه تجارت و ترانزیت، اصلاحات در بخش های عدلی و قضایی، شفافیت در برگزاری امتحان کانکور، شکسته شدن بن بست توزیع تذکره های الکترونیکی، افزایش عواید، موفقیت صلح بین الافغانی، اجماع سیاسی برای مدیریت آب ها، پشتیبانی از خانواده شهدا و تطبیق برنامه های اقتصادی و انکشافی در بخش های معادن، جاده سازی، توسعه روستاها و تلاش برای خودبسندگی حکومت از ذخایر طبیعی از دیگر دستاوردهایی حکومت در سه سال گذشته به شمار می می آید که سخنگوی رییس جمهور به آن اشاره کرد.


مرتضوی هم چنین بیان داشت که در سطح رهبری حکومت، 4 زن در کابینه، 6 زن به عنوان سفیر، در کنار زنان در شورای ملی، نهادهای عدلی و قضایی، معینان برخی وزارتخانه ها و روسای برخی اداره های مستقل، حضور دارند و حکومت انتظار دارد تا زنان در انتخابات های بیشتر نقش بیشتری درشوراها داشته باشند.
سخنگوی رییس جمهور هم چنین تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی متعهد است و اراده قوی نیز در سطح رهبری حکومت وجود دارد.
سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور هم چنین بیان داشتند که حکومت با تعیین جوانان متعهد و شایسته در سطح رهبری نیروهای امنیتی تلاش دارد تا به نگرانی های امنیتی و فساد در این بخش ها پایان داده شود.