ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
وزارت دفاع ملی از شفافیت در روند رسیده گی به حقوق وامتیازات شهدای اردوی ملی اطمینان داد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 08 ميزان 1396 ساعت 16:05

وزارت دفاع ملی، هرگونه سوء رفتار با وارثین شهدای اردوی ملی ودشواری ها در این راستا را رد نموده واین روند را شفاف وقناعت بخش دانست.

اخیراً پس از پخش گزارشاتی مبنی بر برخورد نادرست با بیوه های شهدا، وزارت دفاع ملی کمیسیونی را تحت ریاست معاون این وزارت در امور کدر وپرسونل، تعیین کرد.

رییس این هیئت جنرال اقبال علی، معاون وزیر دفاع ملی در امور تعلیمات وپرسونل، روز شنبه هشتم میزان در یک نشست خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، نتایج یافته های هیئت را با رسانه ها شریک ساخت.

وی هرنوع اتهام وگزارش در مورد برخورد نادرست با وارثان شهدای اردوی ملی را رد کرد واز شفافیت در این روند اطمینان داد.

جنرال اقبال علی با تأکید بر برخورد محترمانه با وارثین شهدای اردوی ملی هشدار داد که به هیچ یک از کارمندان این وزارت اجازه برخورد نادرست با مراجعین داده نخواهد شد.
###