ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
افغانستان عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورد PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 25 ميزان 1396 ساعت 16:28

عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأیید شد. ۱۳۰ کشور عضو این سازمان روز گذشته  برای عضویت افغانستان در این شورا رأی تأیید دادند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه که روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت حضور یافته بود، افزود: افغانستان تلاش هایش را به هدف کسب عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از یکسال به اینسو آغاز کرده بود. به گفته مستغنی، شش کشور مشمول پاکستان، نپال، مالدیو، قطر، مالیزیا وفیجی برای احراز یکی از چهار کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با افغانستان رقابت می کردند که سرانجام افغانستان در انتخابات برنده شد.


نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سه سال از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حضور خواهد داشت. این شورا یکی از ارکان فرعی سازمان ملل متحد است که به عنوان نهاد ناظر بر اعمال دول عضو عمل می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که دست آوردهای هفده سال گذشته افغانستان به ویژه انفاذ قانون منع شکنجه، تهیه وتدوین قانون حمایت از طفل، نهایی سازی کود جزای ۱۳۹۶، ایجاد سارنوالی منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت، گزیش اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات وشکایت های انتخاباتی وبرنامه توانمندی سازی بانوان؛ در روند تلاش ها برای عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاثیر گذار بوده است.


مستغنی گفت که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به اعتبار افغانستان خواهد افزود وحضور نماینده افغانستان در تصمیم گیری های جهانی، دست آوردهای افغانستان درعرصه های گونه گون را بهبود خواهد بخشید.
اوگفت صدای افغانستان در این شورا به نماینده گی از ده ها کشور جنگ زده بلند خواهد بود ونقش مهمی را به عنوان فعال مدنی بازی خواهد کرد.
###