ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
تأکید رییس اجرائیهء کشور بر گسترش آگاهی دهی برای مردم به هدف کاهش خطرات ناشی از حوادث PDF چاپ نامه الکترونیک
  
سه شنبه 02 عقرب 1396 ساعت 16:23

"افغانستان با ایجاد پالیسی ملی مبارزه با حوادث ودادن اولویت برای مبارزه با حوادث، اقداماتی را انجام داده است." داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه که روز دوشنبه دوم عقرب سال روان در نشستی به مناسبت "روزجهانی کاهش خطرات حوادث" در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت سخنرانی می کرد افزود: هدف از ایجاد پالیسی ملی مبارزه با حوادث، بسیج نیرو برای کمک رسانی، به آسیب دیده گان ناشی از حوادث در کشور است. رییس اجراییه همچنان گفت که با ایجاد کمیته های مربوط موسسات ونهاد های همکار هماهنگ شده اند و روی ایجاد ظرفیت نیز تمرکز صورت گرفته است. داکتر عبدالله، آگاهی دهی عامه درباره خطرات ناشی از حوادث را در کاهش زیان های ناشی از آن موثر دانست وتأکید کرد که این تلاش باید به سطح ملی نیز گسترش یابد.


رییس اجرایی گفت مطابق چارچوب سیندای جاپان، افغانستان در حال تطبیق هدف دوم این چارچوب در سال 2017 است  که "کاهش چشمگیر در تعداد افراد متاثر شده از حوادث طبیعی" را شامل می شود. او در همین حال تأکید کرد که افغانستان همزمان با تطبیق هدف دوم چارچوب سیندا، دیگر اولویت ها را در راستای کاهش حوادث در نظر داشته باشد. داکتر عبدالله گفت: هرچند که فرصت هایی نیز از دست رفته است اما درهمین حال افزود که لازم است در وضعیت کنونی از فرصت های موجود برای ایجاد توانایی وارتقای ظرفیت استفاده صورت گیرد وتلاش برای جلب همکاری های جهانی ادامه یابد.
در همین حال، سرپرست اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث گفت که اداره اش اقدامات جدی را در راستای رسیده گی به بیجاشده گان ناشی از حوادث روی دست گرفته است. محمد اسلم سیاس افزود که ایجاد میکانیزم ارزیابی خطرات ناشی از حوادث به شکل ویب سایت تکمیل وعملی شده و سیستم مدیریت معلومات حوادث اضطراری که ده ولایت را با مرکز وصل می کند، نیز ایجاد شده است.
###