ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
تلاش اتحادیه اروپا به هدف تأمین صلح در افغانستان PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 04 عقرب 1396 ساعت 15:07

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان مهمترین هدف ماموریتش را تلاش این اتحادیه برای فراهم شدن صلح در افغانستان می داند. رولاند کوبیا که به تازه گی در این سمت گماشته شده است، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: "وظیفه من است که در سطح بین المللی به هدف تأمین صلح در افغانستان، با کشورهای منطقه وجهان کار کنم." آقای کوبیا که در اول سپتامبر 2017 میلادی به حیث نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین شده، برای نخستین بار به افغانستان سفر کرده است. او تأکید کرد بعضی کشورها در منطقه هستند که می خواهند روی تأمین صلح در افغانستان کار کنند واو تلاش می کند تا برای دست یافتن به اجماع منطقه  یی به هدف تأمین صلح، با این کشورها از نزدیک کار کند.


نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان افزود: با تمام کشورهای منطقه وهمسایه های افغانستان درباره اینکه چگونه میتوان به تأمین صلح در افغانستان کمک کرد، کار می کند. او گفت همچنان با این کشور ها در راستای چگونگی مبارزه با تروریزم ومواد مخدر نیز بحث خواهد کرد. رولاند کوبیا در جریان دوروز اقامتش در افغانستان با مقام های بلند پایه دولت دیدار وگفتگوکرده است ونتایج این دیدار هایش را امید وار کننده می داند. وی از پروسه صلح به رهبری ومالکیت افغانستان یاد کرد وگفت که ادامه این پروسه اتحادیه اروپا را نیز در استراتیژی تازه اش برای تأمین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد.


تا ماه اکتوبر سال روان میلادی، اتحادیه اروپا درافغانستان تنها یک سفیر داشت، اما اکنون رولاند کوبیا که سمت نماینده گی ویژه اتحادیه اروپا درافغانستان را دارد، در کنار آقای پیری مایدون، سفیر این اتحادیه در افغانستان، کار می کند.  کوبیا دلیل گماشتنش در این سمت را افزایش توجه اتحادیه اروپا به افغانستان به ویژه در زمینه تأمین صلح می داند. رولاند کوبیا پیش از اینکه به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان تعیین شود، به عنوان نخستین سفیر اتحادیه اروپا در میانمار وسفیر اتحادیه اروپا در آذربایجان کار کرده است.
###