ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
افزایش ۹درصدی مصرف بودجه انکشافی حکومت در مقایسه با سال گذشته PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 08 قوس 1396 ساعت 15:18

میزان مصرف بودجه انکشافی امسال حکومت در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته، ۹ درصد افزایش یافته است. اجمل عبدالرحیمزی، رییس روابط عامه وسخنگوی وزارت مالیه روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت: وزارت مالیه توانسته است از آغاز سال روان مالی تا اکنون ۸۱ درصد بودجه اش را مصرف کند وحد اوسط مصرف بودجه در دیگر نهاد های حکومت ۵۱ درصد است.


عبدالرحیمزی افزود بودجه ملی سال آینده  ۳۶۱.۶ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که ۲۶۷ میلیارد آن را بودجه عادی و۹۳.۶ میلیارد افغانی باقیمانده را بودجه انکشافی تشکیل داده است. به گفته او چهل وهفت درصد بودجه سال مالی آینده از سوی حکومت افغانستان ومتباقی آن از کمک های خارجی تمویل می گردد.


رییس روابط عامه وسخنگوی وزارت مالیه همچنان گفت که براساس گزارش ریاست عمومی تفتیش داخلی وزارت مالیه مبنی بر بررسی تقلب، درسال جاری در حدود ۱۰۶ مورد شکایت از بخش های مختلف ثبت گردیده که برخی موارد آن بررسی شده و برخی دیگر زیر بررسی قرار دارد. 
بربنیاد گفته های رییس روابط عامه وزارت مالیه، از آغاز سال مالی تا اکنون، میزان عواید ملی جمع آوری شده به ۱۴۶ میلیارد افغانی می رسد. وی دلیل افزایش عواید ملی را نصب سیستم های عصری در گمرکات، برداشتن گام های عملی در مبارزه با فساد و استخدام افراد شایسته ومتعهد عنوان کرد.
آقای عبدالرحیمزی، در همین حال گفت که براساس فیصله شورای عالی، رسانه های چاپی از پرداخت محصول معاف شده اند.
###