ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
سفر رییس جمهور به هدف اشتراک در نشست قلب آسیا وامضای چندین موافقتنامه همکاری با آذربایجان PDF چاپ نامه الکترونیک
Administrator   
پنجشنبه 09 قوس 1396 ساعت 15:40

جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز افغانستان را به مقصد آذربایجان ترک می کند. هدف سفر رییس جمهور به آذربایجان اشتراک در هفتمین نشست قلب آسیا وامضای چندین موافقتنامه همکاری میان افغانستان وآذربایجان است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه نهم قوس سال روان در یک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: امنیت، مبارزه با تروریزم وهمکاری های اقتصادی از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست قلب آسیا است.


آقای مرتضوی افزود: رییس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست قلب آسیا که قرار است روز جمعه در آذربایجان برگزار شود، در رابطه به اوضاع افغانستان وهمکاری های منطقه ای سخنرانی خواهد کرد. وی گفت که افزون بر این هفت موافقتنامه در زمینه های تحکیم روابط دوجانبه وگسترش همکاری های منطقه ای، ترویج وحمایت متقابل از سرمایه گذاری، امنیت وتنفیذ قانون، خدمات هوایی دوجانبه، آموزش وتحصیلات عالی وهمکاری های اقتصادی وتجارتی میان دوکشور به امضا خواهد رسید.
آقای مرتضوی با تأکید برآنکه کشورهای آسیایی از اهمیتی خاصی برای افغانستان برخوردار است، افزود: قرار است رییس جمهوری اسلامی افغانستان در آینده نزدیک به ازبکستان نیز سفر داشته باشد وموافقتنامه هایی در بخش های تجارت وترانزیت با این کشور به امضا برسد.
###