ویدیو

‎ مقامات ارشد نظامی افغان وامریکایی راجع به عملیات های مشترک نظامیان امریکایی وافغان دریک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت معلومات ارایه می کنند

 

faceBook icon twitter icon flicker icon youtube icon
تعرفه های کمرگی بر واردات مواد نفتی به کشور، به نیم کاهش یافت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 09 قوس 1396 ساعت 15:45

براساس فیصله روز گذشته کابینه، تعرفه های کمرگی مواد نفتی از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است. همچنان قیمت هر تن گاز مایع ۳۵۰ دالر تعیین و صدور گاز مایع از افغانستان به کشورهای دیگر در جریان فصل زمستان ممنوع اعلام شده است. داکتر نجیب وردگ، معین عواید وگمرکات وزارت مالیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: سه پیشنهاد مهم وزارت مالیه در زمینه های جلوگیری از صدور گاز مایع درجریان فصل زمستان از افغانستان به کشورهای دیگر، اجازه واردات به تیل A80  و کاهش تعرفه های گمرکی بر واردات مواد نفتی، در جلسه کابینه تایید شد.


آقای وردگ گفت که براساس این فیصله صدور مجدد گاز مایع به کشورهای دیگر سر از هفته آینده و در جریان فصل زمستان ممنوع اعلام شد، به واردات تیل A80  که چند سال پیش ممنوع اعلام شده بود، اجازه واردات مجدد داده شد وهمچنان قیمت یک تن تیل که شش سال پیش ۶۰۰ دالر تعیین شده بود، اکنون با ۲۵ درصد کاهش به ۴۵۰ دالر رسیده است.
###