ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
بیش از 270 مورد نزاع وجنجال های محلی، از طریق شوراهای قومی حل وفصل شده است PDF چاپ نامه الکترونیک
  
پنجشنبه 04 عقرب 1396 ساعت 11:38

"وزارت امور سرحدات وقبایل در جریان فعالیت هایش در سه سال اخیر، 743 جرگه را که در آن 37361 تن از بزرگان قومی، علما وروحانیون اشتراک کرده اند، درسراسر کشور برگزار کرده است." محمد یعقوب احمدزی، معین وزارت امور سرحدات وقبایل که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت، دست آوردهای سه سال اخیر این وزارت را ارایه می کرد، افزود: این جرگه ها زیر عناوین دفاع از سرحدات، نقش علما ومتنفذین قومی در مبارزه با تروریزم، حمایت از تلاش ها برای ایجاد وحدت ملی، جلوگیری از خشونت ها علیه زنان، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، هماهنگی شوراهای قومی، تشریح ستراتیژی ملی دولت وبرنامه های وزارت امور سرحدات وقبایل؛ برگزار شده است.


آقای احمد زی همچنان گفت که وزارت امور سرحدات وقبایل توانسته است 380 شورای قومی را که 274 شورای آن در ولایات و107 شورا در مرکز فعالیت می کنند، ثبت وراجستر نماید. به گفته ی او از طریق این شوراها 384 مورد نزاع وجنجال های محلی حل وفصل شده است.
وزارت امور سرحدات در جریان سه سال اخیردست آوردهای در زمینه جذب دانش آموزان از مناطق سرحدی ونا امن کشور داشته است. براساس گزارش معین وزارت امور سرحدات وقبایل، 11814 دانش آموز از مناطق سرحدی ونا امن کشور در لیسه های سه گانه رحمان بابا، خوشحال خان وپیرمحمد کاکر در کابل جذب شده اند.


معین امور سرحدات وقبایل از کارکرد این وزارت در زمینه احداث ساختمان های اداری در ولایات نیز یاد کرد وگفت:  ساختمان ریاست های امور سرحدات وقبایل ولایت های تخار، پکتیکا، هلمند، نیمروز، بدخشان وننگرهار تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. او افزود که کارساختمان آمریت های امور سرحدات وقبایل ولایت های لغمان وکاپیسا به زودی تکمیل وبه بهره برداری سپرده خواهد شد و همزمان با این کار ساختمان ریاست های امور سرحدات وقبایل ولایت های زابل، نورستان، پکتیا وجوزجان جریان دارد.
###