ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
متن کامل سخنرانی صدیق صدیقی رئیس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت PDF چاپ نامه الکترونیک
  
شنبه 28 حوت 1395 ساعت 16:54

بنام خداوند بخشاینده ومهربان
با عرض سلام خدمت همکاران وخبرنگاران عزیز !
خوشحالم که بازهم از یک موقف رسانه ئی دیگر، بارسانه ها وخبرنگاران عزیز در تماس خواهم بود واز این طریق مصدر خدمت بیشتری به مردم ودولت خواهم شد.
دوستان عزیز !
بیش از پنج سال کار کردن در وزارت امور داخله برای من حاوی تجارب سودمند وارزنده بود افتخار دارم که در موقف سخنگوی وزارت امور داخله از نیروهای امنیتی کشور ، بویژه نیروهای پولیس ملی حمایت کردم وتلاش نمودم تا محبوبیت این نیروها در میان مردم بیشتر شود وقربانی های نیروهای امنیتی کشور به دیده قدر نگریسته شود.


در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت تلاش خواهم کرد تا این مرکز را به یکی از مراکز عمده اطلاعاتی- رسانه ئی در چوکات نظام ، تبدیل نمائیم مرکز که من حیث یک پل ارتباطی مستحکم میان حکومت ومردم عمل نموده وروابط نهاد های حکومتی را به شکل گسترده با مردم ورسانه ها مستحکم بسازد.
در وزارت امور داخله بنا به موقعیت خاص امنیتی که این وزارت دارد ، من با همکارانم که امروز نیز درین محفل حضور دارند ؛ تلاش کردیم با وجود دشواری های کاری وحساسیت های امنیتی روابط گسترده ای را بارسانه ها ومردم تامین نمائیم .


امیدواریم ما در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت قادر به ان شویم تا روند اطلاع رسانی ، رابطه با رسانه ه ا ومردم در نها د های حکومتی را نهادینه ساخته وآنرا به عنوان یک ارزش دایمی نظام خود بسازیم.


تلاش خواهیم کرد تا نه تنها در مرکز رسانه های حکومت بلکه تمامی نهاد های رسانه ئی حکومتی روابط بهتری بارسانه ها برقرار نموده وروند اطلاع دهی واطلاع رسانی در کشور را که از اهمیت خاصی برای جلب حمایت مردم از نظام برخوردار است ، توسعه وبهبود بخشیم.


حضار محترم ، رسانه های عزیز!
آزادی بیان ورسانه های آزاد یکی از قوی ترین ستونهای هر نظام دموکراتیک وتداوم روند مردم سالاری در آن می باشد، به عنوان یک مسئول ومهم تراز آن ، یک شهروند مهم ترین هدف کاری ام در این وظیفه جدید ، این خواهد بود تا در داخل به صدا وملاحظات مردم جایگاه داده واز دوام حضور آنها به عنوان یکی از پایه های منافع ملی پاسبانی شایسته نمایم.


طبعا که همکاری دوستان رسانه ئی ما در رسید ن به اهداف مشترک ما حایز اهمیت است ومن اکنون ضمن سپاسگذاری از همکاری های همیشگی رسانه ها وخبرنگاران محترم ، از ایشان صمیمانه تقاضای همکاری دارم. چون هدف همه ما ایجاد یک جامعه امن ، با ثبات ویک دولت مقتدر مردمی است.