ویدیو

‎ میزان صادرات وعواید ملی کشور در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافته است

 

  • GMIC Facebook
  • GMIC Twitter
پیام ها از سخنرانی امروزی جلالتمآب داکتر اشرف غنی رئیس جمهور کشور PDF چاپ نامه الکترونیک
  
چهارشنبه 01 سنبله 1396 ساعت 11:58

•    همواره خواست ما این بوده است که جنگ درافغانستان جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه در شرایط عمومی منطقه و رشدافراطیت در جهان دارد.
•    ما با پاکستان صلح حکومت با حکومت می‌خواهیم. افغانستان بی ثبات به سود هیچ کشور نخواهد بود.
•    نسل های آینده، تنها یک هدیه می خواهند و آن ایجاد شرایط رفاه وثبات می باشد.
•    این افغانستان، افغانستان قبلی نیست
•    موفقعیت افغانستان در اجماع بین المللی واضح شده است، ملت ما، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مورد اعتماد دنیا است.
•    ما ابتکار عمل را به دست داریم و پلان چهار ساله خودرا عملی می کنیم.
•    اصلاحات را ما طرح کرده ایم و ما آنرا تطبیق می کنیم.
•    ما اهداف ومنافع خودرا تنها در سیاست به دست نیاورده ایم بلکه در ساحات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی ما در میدان جنگ هم به دست آورده اند.
•    افتخار می کنیم که اصلاحات را انجام دادیم که اعتماد خودرا تثیبت کنیم.
•    شریکان کلیدی افغانستان کشور های اند که با ملت ومردم ما منافع مشترک دارند.
•    تامین منافع استراتیژیک افغانستان خواهان حوصله مندی استراتیژیک می باشد
•    ما اهداف و منافع خود را نه از میدان سیاسیت بلکه از نتایج قهرمانی های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی خود بدست آورده ایم.
•    می خواهم از صبر و تحمل عظیم مردم افغانستان ابراز امتنان نمایم.
•    ما جنگ و مشکلات را تحمل کردند اما هیچگاهی منافع ملی خود را فراموش نکردیم
•    افغانستان نقطه وصل و همکاری کشور ها خواهد بود نه نقطه فصل
•    دشمنان ما باید بداننداگر به این فکر باشند که جنگ را می برند و یا دولت افغانستان را سقوط میدهند، این فکر را از سر شان بیرون کنند.
•    طالبان اگر واقعاً افغان هستند، راه صلح را اختیار کنند.
•    پاکستان باید  روی کردار و روش های گذشته اش تجدید نظر نماید.
•    از نظرسیاسی می خواهیم با تمام همسایه های خود مناسبات خوب و دوستانه داشته باشیم
•    ملت افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی ما و دولت افغانستان مورد حمایت و اعتبار دنیا قرار دارد
•    ماحولی را که سالها آروزیش را داشتیم امروز میسر شده است.
•    باید روی اهداف مشترک ملی دیدگاه واضح و مشترک داشته باشیم
•    بزرگترین هدف ما اینست که بحران 40 ساله افغانستان را حل کنیم
•    جمهوری اسلامی افغانستان بهترین قانون اساسی را در میان کشور های منطقه دارد
•    ما مسلمان بودیم، مسلمان هستیم و مسلمان باقی خواهیم ماند.
•    هیچکس برابر  افغانها برای اسلام قربانی نداده است
•    بدترین نوع فعالیت به جای ثابت باقی ماندن است
•    عدالت اجتماعی باید با رشد اجتماعی ما در توازن باشد
•    از رئیس جمهور ترامپ تشکر می کنم که از نتایج بحث های ما استراتیژیی بر آمد که خیر ما و منافع آنها در آن موجود می باشد
•    افغانستان خط اول نه بلکه سنگر اول امنیت جهانی است.