سخنگویان

لست سخنگویان ادارات امارتی
د امارتي ا داراتو د ویاندویانو لیست
فهرست شماره های تماس و ایمیل آدرس سخنگویان وزارت ها و ادارات امارت اسلامی
شماره اسم وظیفه وزارت/ اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ عبدالقهار بلخی سخنگو وزارت امور خارجه 747352352  
۲ عنایت الله خوارزمی سخنگو وزارت دفاع 787985187  
۳ ملا عبدالنافع تکور سخنگو وزارت داخله 789838898 / 700462321  
۴ خالد ځدران سخنگو قومندان امنیه کابل وزارت داخله 706000083  
۵ مولوی عبدالرحمن ځلاند سخنگو ولایت کابل 711115454  
۶ احمد گل ریان رئیس مطبوعات ریاست عمومی اداره امور 707992325 rayyanyad@gmail.com 
۷ محمد نسیم لالهاند سخنگو اداره تنظیم امور زندان ها 0700652949  
۸ احمد ولی حقمل سخنگو وزارت مالیه 700303416
 
۹ عزیز احمد ریان سخنگو وزارت معارف 729208793  
۱۰ مولوی اختر محمد نصرت سخنگو وزارت انرژي و آب 0707354916 / 0202522472  
۱۱ مولوي خالقداد (احمد تقي) رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالي 0773834670/ 0202500325 ahmadthaqi79@gmail.com
۱۲ مولوی محمد صادق عاکف مهاجر سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد-امر بالمعروف و نهی المنکر 774306579 akifmuhajer@gmail.com
۱۳ عنایت الله الکوزی سخنگو وزارت مخابرات 785756675 anayetalokozay22@gmail.com
۱۴ داکتر شرافت زمان سخنگو وزارت صحت عامه 778294966  
۱۵ داکتر جاوید هژیر  سخنگو اداره ملی غذا و ادویه افغانستان 788080101 jawidhazhir1372@gmail.com
۱۶ اخندزاده عبدالسلام جواد سخنگو وزارت صنعت و تجارت 774505050  
۱۷ مفتی عبدالمتین قانع سخنگو وزارت اطلاعات و فرهنگ 705838383  
۱۸ فضل حسیني سخنگو وزارت حج و اوقاف 797305757  
۱۹ مولوی مصباح الدین مستعین رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگو وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 705489223 mohammadanas030138079@gmail.com
۲۰ مفتی فیصل رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت شهدا و معلولین 775152652  
۲۱ امام الدين احمدی آمر روابط عامه و سخنگو وزارت ترانسپورت و هوانوردی 708560801 emamahmadi2@gmail.com
۲۲ محمد کمال افغان سخنگو وزارت شهر سازی و اراضی 781288737  
۲۳ مولوی حمیدالله مصباح سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگو وزارت فواید عامه 705473632 hamidullahmisbah598@gmail.com
۲۴ مولوی عبدالحمید جهادیار سخنگو وزارت عدلیه 782685651  
۲۵ ملا نورالهادی عادل سخنگو وزارت احیاء و انکشاف دهات 700724860  
۲۶ عبدالرحمن حبیب مسئول انسجام امور ولایات و سخنگو وزارت اقتصاد 700255821 habibmoec@gmail.com
۲۷ مفتی عصمت الله برهان سخنگو وزارت معادن و پترولیم 705058928  
۲۸ عبدالمطلب حقانی رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگو وزارت امور مهاجرین 731492884 / 780576748 mutalibhaqqani@gmail.com
۲۹ حمدالله فطرت سخنگو وزارت امور سرحدات و قبایل 707607674
711206030
 
۳۰ محمد نسیم حقانی رییس مطبوعات و سخنگو وزارت مبارزه با حوادث طبیعی 706656849  
۳۱ محمد حلیم رافیع سخنگو اداره احصاییه و معلومات 773355144 halimwardak001@gmail.com
۳۲ مولوی عنایت الله معاون سخنگو ستره محکمه 705468871  
۳۳ حکمت الله میوندی سخنگو د افغانستان برشنا شرکت 711932380  
۳۴ حسیب الله نوری سخنگو د افغانستان بانک 748236008  
۳۵ نورالله پتمن مسئول روابط عامه و سخنگو ریاست عمومی پاسپورت 775767877  
۳۶ محمد اکبر جاهد    ریئس مطبوعات شرکت انکشاف ملی 796200026 / 0780900056  
۳۷ الله محمد اتل مشوانی سخنگو کمیته ملی المپیک 774371937  
۳۸ زاهد الله عزیزی سخنگو اداره عالی تفتیش 707659978  
۳۹ عرفان الله شرفزوی رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگو سره میاشت 705642826  
۴۰ محمد عمر جلال رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگو اکادمی علوم افغانستان 706523650 / 0202201279  
۴۱ قاری واسع الله زاهد رئیس نشرات و سخنگو شاروالی کابل 782122630  
۴۲ عاشق الله وزیری مسئول روابط عامه و سخنگو اداره ملی استندرد 787086065 / 748161244  
۴۳ عبدالنذیر نوری مسئول عمومی نشرات اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 772501619  
۴۴ عبدالسمیع درانی سخنگو اداره خط آهن 791771204 Dorani1393@gmail.com
۴۵ نسیم گل سهار آمر اطلاعات و ارتباط عامه اداره ملی امتحانات 748408421  
۴۶ عبدالولی عابد سخنگو اداره حفاظت محیط زیست 704805530  
۴۷ محمد یونس صدیقی مسؤل مطبوعات وزارت کار و امور اجتماعی 780903274  
۴۸ صبغت الله سجاد آمر نشرات پوهنتون طبی کابل 789502241  
۴۹ کریم الله سراج آمر اطلاعات و ارتباط عامه وزارت ارشاد حج و اوقاف 773138674