خبر های ویژه

آخرین کنفرانس مطبوعاتی

ویدیو های مهم

Play Video

مراسم امضای قرارداد استخراج نفت حوزه دریا آمو با شرکت چینایی CPEIC

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت – مورخ ۱۵ جدی ۱۴۰۱

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: تجلیل از روز جهانی مهاجرت
مورخ ۲۷ قوس ۱۴۰۱

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: کنفرانس مطبوعاتی د افغانستان برشنا شرکت
مورخ ۳۰ عقرب ۱۴۰۱

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: کنفرانس مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست – مورخ ۱۸ عقرب ۱۴۰۱

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت: کنفرانس مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی – ۱۵ عقرب ۱۴۰۱

مصاحبه های اختصاصی

Play Video

گفتگوی ویژه طلوع نیوز با محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با طلوع نیوز

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با DAWN نیوز

Play Video

مصاحبه اختصاصی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با StratNews Global

افغانستان در یک نگاه

گزارش های ویژه

Play Video

گزارش در مورد د افغانستان برشنا شرکت

Play Video

گزارش در مورد شاروالی کابل

Play Video

گزارش در مورد اداره احصاییه و معلومات

Play Video

گزارش در مورد اداره خط آهن

Play Video

گزارش در مورد اداره ملی ستنددر

تصویر این هفته

اولین برف سال در کابل