خبر تازه

خبر تازه

اشتراک و سخنرانی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم امضای توافقنامه تطبیق پروسه‌های ساده سازی ادارات

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان در مراسم امضای توافقنامه تطبیق پروسه‌های ساده سازی ادارات،...

Read more
Page 1 of 32 1 2 32