ویاندویان

لست سخنگویان ادارات امارتی
د امارتي اداراتو د ویاندویانو لیست
د امارتي ادارو د ویاندویانو د اړیکې شمیرې او برېښنا لیکونه
شماره اسم وظیفه وزارت/ اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ عبدالقهار بلخی ویاند وزارت امور خارجه 747352352  
۲ عنایت الله خوارزمی ویاند وزارت دفاع 787985187  
۳ ملا عبدالنافع تکور ویاند وزارت داخله 789838898 / 700462321  
۴ خالد ځدران د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند وزارت داخله 706000083  
۵ مولوی عبدالرحمن ځلاند ویاند ولایت کابل 711115454  
۶ احمد گل ریان ویاند ریاست عمومی اداره امور 707992325 rayyanyad@gmail.com 
۷ محمد نسیم لالهاند ویاند د زندانونو د چارو د سمون اداره 0700652949  
۸ احمد ولی حقمل ویاند وزارت مالیه 700303416
 
۹ عزیز احمد ریان ویاند وزارت معارف 729208793  
۱۰ مولوی اختر محمد نصرت ویاند وزارت انرژي و آب 0707354916 / 0202522472  
۱۱ مولوي خالقداد (احمد تقي) ویاند وزارت تحصیلات عالي 0773834670/ 0202500325 ahmadthaqi79@gmail.com
۱۲ مولوی محمد صادق عاکف مهاجر ویاند وزارت دعوت و ارشاد-امر بالمعروف و نهی المنکر 774306579 akifmuhajer@gmail.com
۱۳ عنایت الله الکوزی ویاند وزارت مخابرات 785756675 anayetalokozay22@gmail.com
۱۴ داکتر شرافت زمان ویاند وزارت صحت عامه 778294966  
۱۵ داکتر جاوید هژیر ویاند اداره ملی غذا و ادویه افغانستان 788080101 jawidhazhir1372@gmail.com
۱۶ اخندزاده عبدالسلام جواد ویاند وزارت صنعت و تجارت 774505050  
۱۷ مفتی عبدالمتین قانع ویاند وزارت اطلاعات و فرهنگ 705838383  
۱۸ فضل حسیني ویاند وزارت حج و اوقاف 797305757  
۱۹ مولوی مصباح الدین مستعین ویاند وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 705489223 mohammadanas030138079@gmail.com
۲۰ مفتی فیصل ویاند وزارت شهدا و معلولین 775152652  
۲۱ امام الدين احمدی ویاند وزارت ترانسپورت و هوانوردی 708560801 emamahmadi2@gmail.com
۲۲ محمد کمال افغان ویاند وزارت شهر سازی و اراضی 781288737  
۲۳ مولوی حمیدالله مصباح ویاند وزارت فواید عامه 705473632 hamidullahmisbah598@gmail.com
۲۴ مولوی عبدالحمید جهادیار ویاند وزارت عدلیه 782685651  
۲۵ ملا نورالهادی عادل ویاند وزارت احیاء و انکشاف دهات 700724860  
۲۶ عبدالرحمن حبیب ویاند وزارت اقتصاد 700255821 habibmoec@gmail.com
۲۷ مفتی عصمت الله برهان ویاند وزارت معادن و پترولیم 705058928  
۲۸ عبدالمطلب حقانی ویاند وزارت امور مهاجرین 731492884 / 780576748 mutalibhaqqani@gmail.com
۲۹ حمدالله فطرت ویاند وزارت امور سرحدات و قبایل 707607674
711206030
 
۳۰ محمد نسیم حقانی ویاند وزارت مبارزه با حوادث طبیعی 706656849  
۳۱ محمد حلیم رافیع ویاند اداره احصاییه و معلومات 773355144 halimwardak001@gmail.com
۳۲ مولوی عنایت الله ویاند ستره محکمه 705468871  
۳۳ حکمت الله میوندی ویاند د افغانستان برشنا شرکت 711932380  
۳۴ حسیب الله نوری ویاند د افغانستان بانک 748236008  
۳۵ نورالله پتمن ویاند ریاست عمومی پاسپورت 775767877  
۳۶ محمد اکبر جاهد ویاند شرکت انکشاف ملی 796200026 / 0780900056  
۳۷ الله محمد اتل مشوانی ویاند کمیته ملی المپیک 774371937  
۳۸ زاهد الله عزیزي ویاند اداره عالی تفتیش 707659978  
۳۹ عرفان الله شرفزوی ویاند سره میاشت 705642826  
۴۰ محمد عمر جلال ویاند اکادمی علوم افغانستان 706523650 / 0202201279  
۴۱ قاری واسع الله زاهد ویاند شاروالی کابل 782122630  
۴۲ عاشق الله وزیری ویاند اداره ملی استندرد 787086065 / 748161244  
۴۳ عبدالنذیر نوری ویاند اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 772501619  
۴۴ عبدالسمیع درانی ویاند اداره خط آهن 791771204 Dorani1393@gmail.com
۴۵ نسیم گل سهار ویاند اداره ملی امتحانات 748408421  
۴۶ عبدالولی عابد ویاند اداره حفاظت محیط زیست 704805530  
۴۷ محمد یونس صدیقی ویاند وزارت کار و امور اجتماعی 780903274  
۴۸ صبغت الله سجاد ویاند پوهنتون طبی کابل 789502241  
۴۹ کریم الله سراج ویاند وزارت ارشاد حج و اوقاف 773138674